PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Felhasználóink!

A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai a Kormányzati Portálon keresztül is várják az Önök kérdéseit, észrevételeit, melyeket igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül megválaszolni.

Szeretnénk továbbá figyelmükbe ajánlani a KSH honlapját, ahol valamennyi adat és információ ingyenesen áll az Önök rendelkezésére:
www.ksh.hu

Üdvözlettel:
Központi Statisztikai Hivatal


Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2011.08.23 12:58:34

[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Borza István Úr!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy Nyárády R. Károly ?Erdély népesedéstörténete? című (Az irathagyatékot szerkesztette és az előszót írta Varga E. Árpád) könyv 579. oldalán a következő olvasható:? Minden szempontot gondosan mérlegelve tehát arra következtethetünk, hogy a romániai magyarság gyarapodásának üteme a hátralévő két évtized alatt évi átlagban a 0,2-0,3%-ot aligha fogja meghaladni s így az 1977-ben 2 millióra becsült lélekszáma az ezredfordulóig nem csökken ugyan, de lényegesen nem is emelkedik.?

A ?Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája? (KSH, Budapest, 1994) című kiadványunkban a következő adatok jelentek meg:
Románia 1992. évi népszámlálási adatok alapján a Romániában élő magyar nemzetiségiek száma: 1598938 fő.
A Kárpát-medence magyar nemzetiségeinek száma a Magyarországon élőket is beleértve 12910000 fő.
A kiadvány megtalálható:
KSH Könyvtár és Levéltár, Budapest, II. Keleti Károly u. 5.
Tel: 345-6036
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Borza István (2006.08.16 09:36:38)
 

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Borza István Úr!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2001. évi népszámlálás vallásra, hitfelekezetre vonatkozó kérdése önkéntes volt. Az adatok a megjelölt valláshoz, felekezethez, egyházhoz, vallási közösséghez való tartozást mutatják. A vallás, felekezet kérdése nem terjedt ki a vallás gyakorlására, a vallásosságra, vagy valamely egyházhoz, felekezethez, vallási közösséghez való adminisztratív tartozásra. Az összeírt személy jelezhette, hogy nem kíván válaszolni.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Borza István (2006.08.15 12:37:40)
 

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Borza István Úr!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Föld magyar nemzetiségeinek számát a Határon Túli Magyarok Hivatala becslése szerint tudjuk megadni, amely 4,6-4,8 millió fő között van, és nem tartalmazza a Magyarországon élőket.
Forrás: www.htmh.hu
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Borza István (2006.07.28 17:03:11)
 

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Borza István Úr!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a KSH költségvetése része az ország éves költségvetésének, amit a PM évente az Országgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.
A KSH adatgyűjtését az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében minden évben a Kormány hagyja jóvá. A Kormány intézkedései, határozati, rendeletei a KSH-ra is kötelezőek.
Az adatszolgáltatók terheinek mérséklésére projekt indult, amit az elnökség figyelemmel kísér. Az adatszolgáltatók munkájának könnyítését szolgálja az elektronikus adatszolgáltatás fokozatos bővítése, a kérdőívek, nómenklatúrák elérhetősége interneten.
A KSH fontos feladata a különböző felhasználók részére statisztikai adatok közzététele. Az elmúlt években jelentősen nőtt azoknak az adatoknak, kiadványoknak a száma, amelyek ingyen elérhetők és letölthetők a KSH honlapjáról: www.ksh.hu .
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Borza István (2006.07.28 16:58:43)
 

 

Borza István

[Hozzászólások száma] 358 [Összpontszám] 111 [Sikeresség] 31

hozzászóló

Tudjuk,hogy a Honvédelmi Minisztériumban 11 főosztály van.
A KSH központjában 17.De ha a "sajtószoba" feliratra klikkel valaki a honlapjukon,akkor mindössze négy név található,az osztályvezető felett a "sajtófőnök",tartok tőle hogy főosztályvezetői besorolásu ő is.
Node nézzük inkább az osztályokat :NYOLCVANNYOLC !
Önök szerint rendjén van ez igy ?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Borza István

[Hozzászólások száma] 358 [Összpontszám] 111 [Sikeresség] 31

hozzászóló

Erdély egy másik szuverén ország része természetesen,azonban a magyar politizáló sokadalom számára mégiscsak egyértelmüsiteni kellene : mennyi magyar él ott,milyen arányában az összlakosságnak.Becsülten,mert a becslés is tudományos módszer,ha jobb nincsen.Tévedek-e ha ugy tudom,hogy kereken legfeljebb másfélmillió magyar és ez husz százaléka Erdély össznépességének ?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Borza István

[Hozzászólások száma] 358 [Összpontszám] 111 [Sikeresség] 31

hozzászóló

A népszámláláskor nem igazán határozták meg a vallásosság fogalmát,ezért aztán a katolikus felekezetnél két fogalom összezagyválódott.A megkeresztelt illetve a vallásos.Mert ugye a nép egyszerü gyermeke ezt mondja : megkereszteltek kisdedként TEHÁT katolikus vagyok.Hát ezen az alapon sokmillió,még a hat-hétmilliós szám is elhihető.Ha valaki összeveti a lakosság számát a tényleges vallásgyakorlókéval,akkor legfeljebb TIZ SZÁZALÉK.Szinte az összes rokonom katolikusként szerepel a népszámlási adatokban,miközben egyedül élem meg a hitemet !
[Válasz] [Idézet]
 

 

Borza István

[Hozzászólások száma] 358 [Összpontszám] 111 [Sikeresség] 31

hozzászóló

A politikai jobboldal tizenötmillió magyart tételez fel a Föld nevü bolygón.Erős tulzásnak tünik,különösen azóta hogy Kupa Mihály beszélt a témáról egy TV müsorban.Hivatkozott barátaira a KSH-nál,akik 12 és fél,maximum 13 millió magyart mondtak,becsültek,hivatkozva felmérésekre,számitásokra.
Mi a helyzet tulajdonképpen ?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Borza István

[Hozzászólások száma] 358 [Összpontszám] 111 [Sikeresség] 31

hozzászóló

Tisztelt KSH ! Részesei-e Önök is a jelenleg megindult államot karcsusitó programnak,amikoris ugye a költségvetési szerveket megvizsgálják,költségcsökkentik ? Ugy tudom kereken 1700 álláshely.Csakhát vegyük szépen ehhez az adatszolgáltatásra kötelezettek költségeit.Annó az egyik nagyvállalat központjában megfigyelhettem a statisztikai osztály nagy türőképességü hölgyeit,amint reggeltől estig szortirozták és küldték az adatokat.Hát persze hogy az információ nagy kincs,csakhát én egyszerüsitést,spórolás,a tevékenység és rezsi csökkentését javasolom.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Balhegy Gabriella

[Hozzászólások száma] 25 [Összpontszám] 21 [Sikeresség] 84

hozzászóló

Közben megtaláltam az önkéntes felméréseket, elnézést.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Balhegy Gabriella

[Hozzászólások száma] 25 [Összpontszám] 21 [Sikeresség] 84

hozzászóló

Tisztelt KSH!
Szeretném tudni, hogy az Önök megbízásából végeznek-e felmérést a háztartásokban jelenleg?
Egy bizonyos lakcím iránt érdeklődött ma egy hölgy, aki a kaputelefonon keresztül igyekezett információkat gyűjteni az adott családról a szomszédtól.
Ha vannak folyamatban lévő kutatások, jó lenne a honlapon közzétenni.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Központi Statisztikai Hivatal

[Hozzászólások száma] 26 [Összpontszám] 2 [Sikeresség] 8

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Balog Jenő Vilmos!

Ön pontosan idézi azokat a számokat, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal "Létszám és keresetek a nemzetgazdaságban 2006. január" című, 2006. március 17-én közzétett gyorstájékoztatójában szerepelnek. Kifogásolja, hogy a tájékoztató mellőzi a nagyon keveset, illetve a kirívóan sokat keresők adatait.
A statisztika természeténél és jogállásánál fogva mindig csak összesített adatokat, átlagokat mutat be. Ezek a számok nem feltétlenül esnek egybe mindazzal, amit az egyes ember naponta tapasztal maga körül. Viszont csak ezek az adatok alkalmasak arra, hogy egy általános, más országok adataival is összehasonlítható kép keletkezzék a keresetek nagyságáról, illetve a keresetek alakulásáról. A Központi Statisztikai Hivatal nemzetközileg elfogadott módszertan alapján végzi ezt a feladatot.
A tájékozódást segíti, hogy a minimálbérek nagyságát minden évben pontosan rögzítik, annál kevesebb bért az alkalmazásban álló, nyolc órában foglalkoztatott nem kaphat. A minimálbér öszege 2006-ban 62 500 forint. A keresetek alakulása természetesen rengeteg körülménytől függ - például a munkavállaló életkorától, iskolai végzettségétől, a munkahely jellegétől. A KSH a havonta rendszeresen megjelenő létszám és kereseti adatokat az intézmények és a vállalkozások adatszolgáltatásaiból állítja össze. Az adatszolgáltatások az összes kifizetett bért, illetve bér jellegű juttatást, s a létszámot tükrözik.
A KSH elemzési ennél árnyaltabb kép megrajzolására vállalkoznak: "2005-ben az elmúlt évekhez hasonlóan a legkiemelkedőbb kereseti lehetőséggel a pénzügyi tevékenységben dolgozók rendelkeztek. Itt az alkalmazásban állók nem egészen 2 %-a dolgozott, és a havi nettó átlagkeresetük198 ezer forint volt. Ez az összeg csaknem kétszerese a nemzetgazdaság átlagának, nominálisan 9,3 %-kal magasabb, mint 2004-ben volt. A nettó átlagkereset 2003-hoz és 2004-hez hasonlóan a feldolgozóiparon belül a textília, bőrtermék és lábbeli gyártása területén volt a legkisebb (65 500 forint, ami a nemzetgazdasági átlag 64 %-a). Itt a növekedés üteme kb. annyi volt, mint a pénzügy területén: 9,4 %. Tavaly a legnagyobb és a legkisebb átlagkereset közötti különbség a megfigyelt ágazatokban nem változott. A textília, textiláru, bőrtermék, lábbeli gyártásának területén dolgozók nettó átlagkeresete a pénzügyi tevékenységet folytatók átlagkeresetének 33 %-a volt, csakúgy, mint 2004-ben." (A KSH JELENTI, 2005/12, 47-48. oldal).

Üdvözlettel:
Holka László
KSH
sajtóreferens
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Balog Jenő Vilmos (2006.03.17 14:26:39)
 

 

Schreiber Géza

[Hozzászólások száma] 2156 [Összpontszám] 1108 [Sikeresség] 51

hozzászóló

Nincs itt semmi kábítás.
Ezek az adatok átlagszámok.
A statisztika mindig átlagolással készül. A kis és nagy számok átlaga köszön vissza minden esetben.
Ez a világon minden hol igy van.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Balog Jenő Vilmos (2006.03.17 14:26:39)
 

 

Balog Jenő Vilmos

[Hozzászólások száma] 740 [Összpontszám] 118 [Sikeresség] 16

hozzászóló

Kiket kábít a KSH jelentése a fizetésekről?
Nemzetgazdasági nettó 124200
Fizikai 83400.- szellemi 170200
Teljes munkaidő br 195500 vállalkozásban dolgozók 147800
Hól vannak az ötvenezres nettófizetések?
Miért írnak valótlanságot?
Vagy miért nem említik a kevesebbet, keresőket?
Így ország világ elé tárni tisztességtelen. Ha már ilyen jó keresetek vannak, akkor miért nem említik meg az éhbérért dolgozók fizetését, na meg a teljesen érdemtelenül, és szemérmetlenül nagy fizetéseket?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Somogyi Csizmazia György

[Hozzászólások száma] 1 [Összpontszám] 0 [Sikeresség] 0

hozzászóló

Tisztelt KSH ET!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy ki tudná nekem hitelt érdemlően megmondani, hogy munkaköri besorolás szempontjából mi a különbség a belső ellenőr és a függetlenített belső ellenőr között? Melyik foglalkozási besorolási számhoz, (FEOR) kapcsolható?
Egyáltalán a függetlenített belső ellenőr lehet-e az adott vállalkozás dolgozója, munkavállalója, vagy (mivel függetlenített) az adott vállalkozáson kívüli (tehát egy másik vállalkozásban dolgozó) személy lehet?

Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelettel,
Somogyi Cs. György
[Válasz] [Idézet]
 
[Válasz]
Ugrás: