PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

[Hozzászólások száma] 31 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 10

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Látogatók!

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelmének országos hatáskörű kormányzati intézménye. Kérdéseiket, észrevételeiket a tevékenységi körünkbe tartozó szabadalmakkal, kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal, növényfajtákkal, használati és formatervezési mintákkal, védjegyekkel, földrajzi árujelzőkkel, valamint a szerzői joggal kapcsolatban várjuk ezen a fórumon.

Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat (http://www.sztnh.gov.hu/), ahol az említett tárgykörökbe tartozó jogforrásokkal, adatbázisokkal és más információkkal állunk az Önök rendelkezésére.

Tisztelettel:
Huszár Enikő osztályvezető
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Ügyfélszolgálati Osztály


Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2011.03.23 10:19:46

[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

[Hozzászólások száma] 31 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 10

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Erdei Éva!

Köszönjük szíves türelmét.

Köszönettel fogadtuk szerzői jogi tárgyú kérdéseit, amelyekre az alábbiakban kívánunk válaszolni.

1. kérdés: Van-e, és ha igen, merre kereshetem a kifejezetten elektronikus, internetes vonatkozású szerzői jogi szabályozást?

A különböző jogrendszerek korszerű szabályrendszeréhez hasonlóan hatályos magyar szerzői jogunk sem kerülhet lépéshátrányba mindazon technikai fejlődéssel, az új digitális vagy internetalapú műfelhasználásokkal szemben, amelyek részesei lettek mindennapjainknak. Hazánk elsőként írta alá a genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezetében 1996-ban elfogadott két szerzői jogi tárgyú nemzetközi egyezményt, amelyet 2004-ben kihirdettek. A két nemzetközi szerződést a szakmai körök "Internet szerződéseknek" is szokták nevezni. A szerződések első alkalommal szabályozták nemzetközi szinten az online felhasználások során felmerülő legfontosabb kérdéseket.

Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásával egyidejűleg számos jogszabályt, így a szerzői jogi törvényt (1999.évi LXXVI.tv. - a továbbiakban Szjt.) is a közösségi szintű szabályozási szinttel kellett összhangban hozni. A csatlakozás időpontjával,2004 május 1. napjával léptek hatályba azok a módosító rendelkezések, amelyek az internetes műfelhasználásokkal összefüggő közösségi irányelv szabályait ültették át a hazai környezetbe. A technikai, technológiai semlegesség, és más jogtechnikai eszközök miatt a törvény, és más kapcsolódó rendeletek nem használják az" internet" kifejezést.

2. kérdés: Igaz-e, hogy "...ahogy személyiségi jogokról, úgy bizonyos szerzői jogokról sem (vagy csak nehezen) lehet lemondani."?(MHO, 2005-10-14) Ha igen, akkor miért?

Kérem, engedje meg, hogy az Szjt. hatályos rendelkezéseit idézzem:

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.
(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.

Amint arra a törvény miniszteri indokolása is rámutatott, az ismertetett szabályozás egy régi elméleti vitának a kompromisszumos eredménye. A szerző vagyoni jogai elidegeníthetőségének megítélése az elméleti viták egyik visszatérő kérdése. A jelen fórum kereteit messze meghaladná a főbb elméleti irányoknak az ismertetése, ezért javaslom, forduljon a hivatal szerzői jogi munkatársaihoz, akik közvetlenül részletesebb tájékoztatást tudnak adni e kérdésben.

Folytatás következik...
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Erdei Éva (2006.01.02 18:56:07)
 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

[Hozzászólások száma] 31 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 10

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Dr. Koós István Úr!

Kérjük szíves türelmét!
Kérdésére a témával foglalkozó szakemberünk rövidesen választ ad.

Tisztelettel:
Huszár Enikő
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Erdei Éva (2006.01.06 15:28:21)
 

 

Erdei Éva

[Hozzászólások száma] 4769 [Összpontszám] 2364 [Sikeresség] 50

hozzászóló

Továbbra is várjuk a válaszokat.
Szerintem mindketten.
{EEMSZH20060106 , MSZHEE20060106}
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Koós István

[Hozzászólások száma] 12 [Összpontszám] 6 [Sikeresség] 50

hozzászóló

Kedves Fórumtársak!

Szerzői joggal kapcsolatosan azt szeretném kérdezni, hogy ha egy művész egy cég megbízásában készít pl. egy grafikát, és a szerződésben ellenérték fejében lemond vagyoni szerzői jogairól, akkor a grafika cég általi felhasználásakor hogyan kell feltüntetni a copyright (c) jelet:

- (c) cég
- (c) szerző
- (c) cég, szerző
- (c) szerző, cég?

Nagyon nem vagyok otthon e témában viszont állást kéne foglalnom, ezért érdekelne, hogy a személyhez kötődő és a vagyoni jellegű szerzői jogok ilyen megosztása esetén ki is a szerzői jog (copyright) feltüntetendő jogosultja.

A segítséget előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Koós István
[Válasz] [Idézet]
 

 

Erdei Éva

[Hozzászólások száma] 4769 [Összpontszám] 2364 [Sikeresség] 50

hozzászóló

Tisztelt Huszár Enikő, tisztelt MSZH,
köszönjük a lehetőséget. Bár érdeklődés még nem mutatkozik, de idővel bizonyára megtörténik.

Engem elsősorban az internetes megjelenéshez kapcsolódó szerzői jogok érdekelnek.

Van-e, és ha igen, merre kereshetem a kifejezetten elektronikus, internetes vonatkozású szerzői jogi szabályozást?

Igaz-e, hogy "...ahogy személyiségi jogokról, úgy bizonyos szerzői jogokról sem (vagy csak nehezen) lehet lemondani."?(MHO, 2005-10-14) Ha igen, akkor miért?

Miért 70 év a szerzői jogi védelem időtartama?

Melyek azok a kritériumok, ami alapján egy szellemi terméket a szerzői jog védelem alá eső "alkotásnak", "műnek" tekint?

Köszönettel várom a választ. Erdei Éva.

{EEMSZH200560102 , MSZHEE20060102}
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2005.12.13 16:39:36)
 
[Válasz]
Ugrás: